ckpz

  • Adresaci: pracownicy urzędów i jednostek oświatowych oraz inne osoby odpowiedzialne za zakup i utrzymanie placów zabawkora playground fun 2

  • Cel: nabycie wiedzy o tym, jakie warunki powinien spełniać bezpieczny plac zabaw, jak podejmować rozsądne dycyzje o zakupie jego wyposażenia oraz na czym polegają czynności związane z eksploatacją placów zabaw, służące zapewnieniu użytkownikom wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

  • Tematyka szkolenia jest  przedstawiona tak, aby osoby nie mające dostępu do norm z serii PN-EN 1176 i innej literatury fachowej mogły zorientować się w problematyce całego zagadnienia, a także nadzorować pracę wynajętych firm, które np. będą wykonywać przeglądy czy konserwację. Szkolenie nie daje wystarczającej wiedzy i umiejętności, jak samemu dokonywać odbiorów lub przeglądów placów zabaw, daje za to ogląd, jakie są wymagania normy w tym zakresie i jak powinny one przebiegać. 

  • Czas trwania: 8 godzin (03.03.2022 w godz. 9:00-17:00). Podany czas trwania szkolenia uwzględnia 3 przerwy po 10 minut oraz 1 przerwę 30-to minutową.

  • Koszt udziału w szkoleniu w grupie otwartej: 810 zł netto / 1 os. (2-ga osoba z tej samej instytucji – 750 zł netto, 3-cia osoba - 690 zł netto) 
  • W trakcie szkolenia przewidujemy lunch i serwis kawowy. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenia szkolenia.

  • Prowadzi: Dominik Berliński, założyciel CKPZ, międzynarodowy Inspektor placów zabaw RPII

  • Miejsce szkolenia: Warszawa (szczegóły podamy w późniejszym terminie).

 

PLAN SZKOLENIA

  • Wprowadzenie.foto z poziomicтФА╨Х s

   • Czy place zabaw muszą być całkiem bezpieczne?

   • 5 kroków do dobrego placu zabaw.
  • Krok 1 – PROJEKT.
   • Wymagania Prawa Budowlanego.

   • Dobre praktyki projektowe i częste błędy.

   • Wyznaczanie stref bezpieczeństwa.

   • Planowanie wyposażenia dodatkowego.

   • Nie zapominajmy o zieleni!

  • Krok 2 – WYPOSAŻENIE.

   • Drewno, czy metal?

   • Propozycja alternatywna: pseudoakacja.

   • Dostosowanie do wieku użytkowników. Dostępność dla osób niepełnosprawnych.

   • Co lubią dzieci? – 10 najpopularniejszych zabawek.

  • Krok 3 – NAWIERZCHNIA.foto na drabince s

   • Kryterium urazu głowy.

   • Kiedy wystarcza trawa?

   • Piasek, czy guma?

  • Krok 4 – ODBIÓR.

   • Po co zlecać pomontażową kontrolę dla prowadzonej inwestycji?

   • Co możemy sprawdzić sami, a co zlecić specjaliście?

   • Najczęstsze błędy spotykane na odbiorach.

  • Krok 5 – NADZÓR.

   • Omówienie rodzajów przeglądów placu zabaw wynikających z wymogów PN-EN 1176-7:2020-09 oraz Prawa Budowlanego.

   • Kompetencje osób wykonujących przeglądy.

   • Przykładowy Dziennik Placu Zabaw:

    • Omówienie podstawowej dokumentacji używanej przy placach zabaw.

    • Omówienie formularza rejestracji, Planu Kontroli, Harmonogramu Konserwacji oraz procedury BHP i rejestracji wypadków.

    • Omówienie formularzy służących do przeprowadzania przeglądów.

   • Konserwacja placu zabaw – na co należy zwracać uwagę.

   • Czas dla uczestników na pytania i dyskusja.

 Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / tel. 22 300 16 60.