ckpz

  • Adresaci: osoby zajmujące się szeroko rozumianą dziedziną siłowni plenerowych (outdoor fitness): producenci, projektanci, ekipy montażowe, dystrybutorzy, osoby przeprowadzające przeglądy siłowni plenerowych, pracownicy urzędów.
  • Zakres wiedzy: szkolenie opiera się na wymaganiach Normy PN-EN 16630:2015-06. Podczas szkolenia zostają omówione najważniejsze zapisy Normy, w tym szczegółowe wytyczne dla poszczególnych rodzajów wyposażenia. Uczestnicy otrzymują wiele praktycznych wskazówek odnośnie konstrukcji urządzeń, montażu siłowni plenerowych i wymogów normy odnośnie prowadzenia właściwej dokumentacji. Omówione zostają także wymogi Normy dotyczące przeprowadzania przeglądów okresowych.
  • Czas trwania: ok. 7 godzin (29.09.2021 od 9:00 do 16:00).
  • Podany czas trwania szkolenia uwzględnia 3 przerwy po 10 minut oraz 1 przerwę 30-to minutową. W międzyczasie odbędzie się cześć praktyczna na terenie siłowni plenerowej.
  • Koszt udziału w szkoleniu w grupie otwartej: 720 zł netto / 1 os. (UWAGA! W przypadku zamówienia szkolenia z normy dla siłowni razem ze szkoleniem z normy dla placów zabaw  w dn. 27-28.09 udzielamy rabatu w wysokości 200 zł netto / 1 os. - w takim przypadku cena za udział 1-wszej osoby z jednej firmy - 520 zł netto, 2-giej  - 500 zł netto, 3-cia osoba - 480 zł netto).
  • W trakcie szkolenia przewidujemy lunch i serwis kawowy. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenia szkolenia.
  • Prowadzi: Dominik Berliński, założyciel CKPZ
  • Miejsce szkolenia: Piastów k. Warszawy, Pl. Zgody 6A
  • Pobierz druk zgłoszenia. Po wypełnieniu prześlij do nas skan z podpisem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 PLAN SZKOLENIA

1. Co to jest bezpieczna siłownia? – 5 kroków do sukcesu: projekt, produkt, nawierzchnia, odbiór i nadzór.
2. Szczegółowe zapisy Normy PN-EN 16630:2015-06 (prezentacja multimedialna):

  • dokumentacja
  • oznaczanie urządzeń
  • grupa wiekowa i sąsiedztwo z placami zabaw
  • dostępność dla osób niepełnosprawnych
  • ogólne wymagania dla materiałów
  • warunki stosowania nawierzchni amortyzujących
  • niebezpieczeństwo zranieniem i zmiażdżeniem
  • zakleszczenia (włącznie z metodami badań)
  • wymogi dla części ruchomych
  • stosowanie obciążeń, oporów i ich regulacja
  • wymogi dla fundamentowania

3. Instrukcje producenta – wymagania.

4. Regulamin.

5. Wymagania dla przeglądów okresowych.

6. Przykłady niezgodności z normą – dokumentacja fotograficzna.

7. Część praktyczna na terenie siłowni plenerowej (1-2h)

Pobierz druk zgłoszenia. Po wypełnieniu prześlij do nas skan z podpisem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..