ckpz

 place zabaw uslugi ckpzCentrum Kontroli Placów Zabaw oferuje szeroki wachlarz usług poprawiających bezpieczeństwo na różnych obiektach przeznaczonych do rekreacji dzieci i dorosłych.

Z kosztami i opisem usług można zapoznać się dzwonięc na numer 22 300 16 60 lub pisząc na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Usługi dla inwestorów publicznych i prywatnych planujących zakup urządzeń na plac zabaw lub siłownię plenerową:

 • doradztwo w tworzeniu materiałów przetargowych i pomoc przy odpowiedziach na zapytania ofertowe »
 • pomoc przy weryfikacji ofert złożonych w ramach przetargu na plac zabaw / siłownię plenerowąOdbiór
 • opiniowanie / konsultowanie gotowych projektów placów zabaw / siłowni plenerowych i/lub urządzeń pod kątem normy PN-EN 1176 i PN-EN 16630 »
 • szkolenie "Inwestycja w Bezpieczny Plac Zabaw i jego utrzymanie" »
 • szkolenie "Siłownie plenerowe. Wymogi normy PN-EN 16630:2015" »

 

Usługi dla właścicieli i administratorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie placów zabaw, siłowni plenerowych, skateparków:

kontrole placow zabaw

 • odbiory, czyli kontrole pomontażowe placów zabaw przed oddaniem ich do użytku »
 • badanie  nawierzchni amortyzujacej wg PN-EN 1177 »
 • ocena bezpieczeństwa istniejącego placu zabaw / siłowni plenerowej / skateparku, np. przed modernizacją »
 • inspekcja i wydawanie Certyfikatów dla nietypowych placów zabaw »
 • przeglądy okresowe placów zabaw, siłowni plenerowych i skateparków (kwartalne, roczne i pięcioletnie) »
 • wdrożenie Systemu Kontroli Placu Zabaw / Siłowni / Skateparku (Dziennik Kontroli) »
Kontrolę pomontażową, czyli ocenę zgodności placu zabaw z PN-EN 1176 przez specjalistę, powinno się przeprowadzić przed przyjęciem faktury od producenta lub dostawcy sprzętu. Można zastrzec możliwość przeprowadzenia odbioru w umowie lub w SIWZ.

 

Usługi dla właścicieli sal zabaw i dmuchańców:

sala_zabaw

 • konsultowanie projektów sal zabaw pod kątem normy PN-EN 1176 i PN-EN 14960 (dmuchańce) »
 • odbiory, czyli kontrole pomontażowe sal zabaw przed oddaniem ich do użytku (Certyfikat) »
 • badanie  nawierzchni amortyzujacej wg PN-EN 1177 »
 • audyt bezpieczeństwa istniejącej sali zabaw, np. przed modernizacją »
 • znak B - Bezpieczny Plac Zabaw - znak jakości dla sali zabaw »
 • przeglądy okresowe sal zabaw (kwartalne i roczne) »
 • wdrożenie Systemu Kontroli Sali Zabaw (Dziennik Sali Zabaw wraz ze szkoleniem i certyfikacją personelu) »
 • szkolenie "Wymagania normy i utrzymanie bezpieczeństwa sal zabaw" »

 

Usługi dla producentów, dystrybutorów, montażystów i firm serwisujących place zabaw i sale zabaw:

certyfikaty place zabaw

 • ocena zgodności i wydawanie Certyfikatów dla pojedynczych urządzeń, placów zabaw i sal zabaw (certyfikacja jednorazowa) »
 • badanie  nawierzchni amortyzujacej wg PN-EN 1177 »
 • szkolenia z zakresu wieloczęściowej normy PN-EN 1176 - pod kątem produkcji lub pod kątem montażu i konserwacji »
 • opiniowanie projektów urządzeń i dokumentacji, doradztwo w zakresie norm, audyty produkcji »

 

Usługi dla architektów i projektantów:

projekt placu zabaw

 • szkolenia z zakresu Normy PN-EN 1176 i dobrych praktyk projektowych »
 • konsultacje i opiniowanie przy projektowaniu urządzeń i placów zabaw »