ckpz

Typ usługi: Wdrożenie Systemu Kontroli kora playground fun 2

Dla kogo:

    • właściciele i zarządcy placów zabaw / siłowni plenerowych / skateparków
    • właściciele i zarządcy sal zabaw

Opis:

Centrum Kontroli Placów Zabaw opracowało autorski System Kontroli Placu Zabaw / Sali Zabaw. Wdrożenie takiego Systemu jest wymagane przez Normę PN-EN 1176-7, jednak norma nie daje konkretnego wzoru, jak należy to zrobić. Nasz system stworzyliśmy w 2006 roku, by ułatwić właścicielom spełnienie tego wymogu Normy. W 2008 roku został on umieszczony w Poradniku dla właścicieli i zarządców placów zabaw wydanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od tej pory został przez nas zmodyfikowany i lepiej dostosowany do Państwa potrzeb.
Dzięki Systemowi Kontroli Placu Zabaw / Sali Zabaw można we własnym zakresie i w łatwy sposób przeprowadzać rutynowe kontrole wzrokowe / kontrole codzienne i kontrole funkcjonalne (wykonywane co 1-3 m-ce), a także prowadzić prawidłowe zapisy związane z funkcjonowaniem placu / sali zabaw. Czynności te są wymagane przez Normę.

Dodatkowo stowrzyliśmy Dziennik Kontroli Siłowni Plenerowej i Skateparku, uwzględniające odpowiednio wymogi norm PN-EN 16630 oraz PN-EN 14974.

Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy współpracuje z CKPZ już od 2007 roku, kiedy to Centrum wdrożyło w naszych 37 placówkach System Kontroli Placów Zabaw. Dzięki wciąż działającemu systemowi wiemy, że bezpieczeństwo naszych malutkich podopiecznych jest stale doskonalone. Usterki wynikające z ciągłej eksploatacji są szybko wykrywane i podejmujemy działania naprawcze. W oparciu o dotychczasową współpracę mogę polecić Centrum Kontroli Placów Zabaw jako solidnego i rzeczowego partnera.

Anna Gołębiewska, Główny Specjalista ds Merytorycznych w Zespole Żłobków m.st. Warszawy

Usługa obejmuje:

 • Rejestrację przez inspektora CKPZ placu/sali zabaw / siłowni plenerowej / skateparku, oraz urządzeń, które się na nim/niej znajdują (wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej urządzeń).
 • Szkolenie dla maks. 3 osób z obsługi Dziennika Kontroli oraz wykonywania kontroli wzrokowych i funkcjonalnych.
  Czas trwania szkolenia: 2-3h.
  Podczas teoretyczno-praktycznego szkolenia pokazujemy, jak prowadzić prawidłowe zapisy w Dzienniku oraz jak przeprowadzać rutynowe kontrole wzrokowe oraz kontrole funkcjonalne.
 • Przekazanie Dziennika Kontroli, służącego do samodzielnego zarządzania obiektem zabaw zgodnie z wymogami odpowiedniej Normy.
 • Przeprowadzenie egzaminu dla Kandydatów na Inspektora 1 lub 2 stopnia placu zabaw / sali zabaw / siłowni plenerowej (opcjonalnie) - nie prowadzimy certyfikacji inspektorów skateparków. Więcej o certyfikacji Inspektorów TUTAJ.
 • Jeśli uczestnik szkolenia chce otrzymać potwierdzenie kompetencji w formie imiennego Certyfikatu Inspektora 1 lub 2 stopnia, podchodzi do egzaminu, który zweryfikuje te kompetencje. Egzamin polega na rozwiązaniu testu wyboru (egzamin teoretyczny) oraz wykonaniu kontroli danego obiektu (egzamin praktyczny), w zakresie wymaganym dla Inspektora 1 lub 2 stopnia. Egzamin trwa od 30 min do 1h i jest przeprowadzany po szkoleniu.
 • Osoby, które podchodziły do egzaminu i jego wynik był pozytywny, otrzymują Certyfikaty Inspektora 1 lub 2 stopnia ważne 3 lata, potwierdzające kompetencje osób odpowiedzialnych za plac/salę zabaw/siłownię plenerową w zakresie obsługi Dziennika Kontroli i wykonywania rutynowych kontroli wzrokowych / codziennych (Inspektor 1 stopnia) lub rutynowych kontroli wzrokowych / codziennych oraz kontroli funkcjonalnych (Inspektor 2 stopnia).

Więcej informacji pod tel. 22 300 16 60 lub przez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.