ckpz

Typ usługi: certyfikacja Inspektorów placów zabaw / sal zabaw / siłowni plenerowych

inspektorzy placów zabaw

Dla kogo:

  • właściciele i zarządcy
  • firmy zajmujące się obsługą i konserwacją

Opis:

Centrum Kontroli Placów Zabaw prowadzi certyfikację Inspektorów 1. i 2. stopnia w zakresie przeprowadzania rutynowych kontroli wzrokowych / kontroli codziennych / oględzin okresowych oraz kontroli  funkcjonalnych następujących obiektów: placów zabaw, sal zabaw i siłowni plenerowych.

Certyfikacja Inspektorów służy zapewnieniu wysokiej jakości w zakresie przeprowadzania dwóch rodzajów przeglądów okresowych i polega na przeprowadzeniu egzaminu na odpowiednim poziomie kompetencji.

  • Inspektorzy 1. stopnia otrzymują potwierdzenie kompetencji w zakresie rutynowych kontroli wzrokowych / kontroli codziennych / oględzin okresowych
  • Inspektorzy 2. stopnia otrzymują potwierdzenie kompetencji w zakresie w/w oraz także kontroli funkcjonalnych (wykonywanych co 1 - 3 miesiące).

Usługa skierowana jest zarówno do właścicieli i zarządców, którzy dzięki temu mogą we własnym zakresie zapewnić sobie profesjonalny nadzór nad posiadanym obiektem, jak i do firm zajmujących się obsługą i konserwacją placów zabaw, by mogły przedstawić poświadczenie swoich kompetencji w wybranym zakresie.

Nie prowadzimy certyfikacji inspektorów w zakresie corocznych kontroli głównych.

Usługa jest świadczona z zachowaniem wybranych zasad certyfikacji osób ustalonych w PN-EN ISO/IEC 17024:2012 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących certyfikację osób”.

Więcej informacji na naszej stronie www.inspekcja.com.pl oraz pod nr tel. 22 300 16 60.