ckpz

Typ usługi: certyfikacja Inspektorów placów zabaw i sal zabaw

inspektorzy placów zabaw

Dla kogo:

  • właściciele i zarządcy
  • producenci
  • firmy zajmujące się obsługą i konserwacją

Opis:

Certyfikacja Inspektorów służy zapewnieniu wysokiej jakości usług w zakresie przeprowadzania profesjonalnych przeglądów placów i sal zabaw. Powinny one być przeprowadzane przez osoby kompetentne, jeśli chodzi o wymogi Normy PN-EN 1176-7.

Usługa skierowana jest zarówno do właścicieli i zarządców, którzy dzięki temu mogą we własnym zakresie zapewnić sobie profesjonalny nadzór nad placem zabaw, jak i do producentów, bądź firm zajmujących się obsługą i konserwacją placów zabaw, by mogły przedstawić poświadczenie swoich kompetencji w wybranym zakresie.

Usługa jest świadczona z zachowaniem wybranych zasad certyfikacji osób ustalonych w PN-EN ISO/IEC 17024:2012 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących certyfikację osób”.

Więcej informacji w naszym serwisie www.inspekcja.com.pl lub pod nr tel. 22 300 16 60.