ckpz

Nawierzchnia placu zabaw na powierzchni zderzenia wokół urządzeń zabawowych powinna spełniać restryjkcyjne wymagania w zakresie amortyzacji upadku.

W przypadku nawierzchni syntetycznych lub nawierzchni naturalnych o innych parametrach, niż przewiduje norma PN-EN 1176-1:2017-12, weryfikacja właściwości amortyzujących jest przeprowadzana na podstawie Polskiej Normy PN-EN 1177:2019-04.

Typ usługi: inspekcja podstawowa - ocena zgodności z wymogami norm oraz analiza ryzyka w przypadku wykrycia nieprawidłowości w stosowaniu nawierzchni na terenie:

  • placu zabaw
  • sali zabaw
  • siłowni plenerowej

badanie1

 

Dla kogo:

  • właściciele lub zarządcy placów i sal zabaw oraz siłowni plenerowych
  • producenci i dostawcy nawierzchni na tereny rekreacyjne

Opis:

Badanie polega na upuszczaniu na nawierzchnię modelu głowy. Urządzenie przekazuje dane do komputera przenośnego i na bieżąco podawany jest wynik pomiaru. Wysokość, z jakiej wykonywane jest badanie, jest stopniowo zwiększana, aż do uzyskania wartości HIC 1000 (kryterium urazu głowy, ang. Head Injury Criterion). Dla wartości nieprzekraczającej HIC 1000 uraz nie powinien powodować wstrząsu mózgu lub pęknięcia czaszki.

W aktualnej normie PN-EN 1177 sprawdzany jest także nowy parametr gmax, który powinien osiagać wartość maksymalnie 200.

Zgodnie z zapisami zawartymi w PN-EN 1176-1:2017-12 (pkt. 5.2 oraz załącznik H pkt. e) rekomendujemy wykonanie tego badania jako element każdej kontroli pomontażowej (chyba, że jako nawierzchnię amortyzująca zastosowano nawierzchnię naturalną typu piasek, żwir, zrębki, itp., i ich frakcja jest taka, jak założono w PN-EN 1176-1 (patrz tabela w pkt. 8 w zakładce Lista nieprawidłowości - tylko w takim przypadku takie badanie nie jest potrzebne).

 

Badanie nawierzchni placu zabaw może być wykonywane między innymi w celu:

   • sprawdzenia faktycznych właściwości amortyzujących nawierzchni syntetycznej, w celu weryfikacji jakości jej montażu, mimo posiadanych dla nawierzchni certyfikatów - potrzebna szczególnie w przypadku nawierzchni wylewanych na miejscu
   • sprawdzenia właściwości amortyzujących nawierzchni naturalnych typu piasek, żwir, zrębki, o ile ich frakcja jest inna, niż założono w PN-EN 1176-1 (patrz tabela w pkt. 8 w zakładce Lista nieprawidłowości)
   • sprawdzenia właściwości amortyzujących nawierzchni z mat przerostowych - zgodnie z aktualną normą PN-EN 1177 tego typu nawierzchnia może być badana jedynie po jej zamontowaniu w miejscu docelowym (w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie stosuje się badań próbek w warunkach laboratoryjnych)
   • wykonania audytu - sprawdzenia poziomu bezpieczeństwa nawierzchni na terenie już funkcjonującego obiektu

Kontakt w sprawie oferty:

tel. 22 300 16 60

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.