ckpz

  • Ogólne informacje o usługach Centrum Kontroli Placów Zabaw - czytaj więcej.
  • Badanie nawierzchni placów zabaw, sal zabaw i siłowni zewnętrznych - czytaj więcej.
  • Przeglądy placów zabaw: kwartalne, roczne i pięcioletnie - czytaj więcej.
  • Wdrożenia Systemów Kontroli dla placów zabaw i sal zabaw - czytaj więcej.
  • Akcesoria na place zabaw: regulaminy i próbniki do badania zakleszczeń - czytaj więcej.

CKPZ logo poziom