ckpz

Celem naszej działalności jest bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscach służących rekreacji. Centrum Kontroli Placów Zabaw powstało w 2006 r. jako pierwsza w Polsce jednostka inspekcyjna kompleksowo zajmująca się problematyką bezpiecznej zabawy na ogólnodostępnych obiektach.O nas Darek

Kreujemy nowe, jakościowe podejście do bezpieczeństwa placów i sal zabaw, a także innych obiektów, takich jak skateparki i siłownie plenerowe. Wierzymy w myślenie inaczej. Chcemy, żeby rynek polskich placów i sal zabaw był rynkiem urządzeń trwałych, ciekawych i inspirujących, a przede wszystkim, rozsądnie bezpiecznych. Wierzymy, że to podejście już niedługo będzie bliskie każdemu, kto ma udział w tym rynku – począwszy od producentów i dystrybutorów, a skończywszy na odpowiedzialnych zarządcach placów zabaw.

Chcemy, żeby place i sale zabaw były bezpieczne naprawdę, a nie tylko na papierze. By nie wydarzały się na nich niepotrzebne wypadki i by były miejscem, gdzie dzieci i ich rodzice mogą czuć się naprawdę bezpiecznie. Chcemy, by ludzie odpowiedzialni za te obiekty, wiedzieli na czym to polega. Wierzymy, że propagując wiedzę na ten temat, zmienimy podejście do bezpieczeństwa na tych obiektach. Nie mamy podejścia zero-jedynkowego – wykonujemy analizę ryzyka i staramy się podchodzić do bezpieczeństwa rozsądnie, pamiętając o tym, że norma PN-EN 1176 dopuszcza przewidywalne ryzyko.

Norma PN-EN 1176, a także inne, na których opieramy się w swojej pracy, określają sposoby, jak zadbać o obiekt służący rekreacji i zabawie od początku jego istnienia, a nawet wtedy, gdy dopiero go planujemy. Wiedzą tą dzielimy się chętnie, przekazujemy ją na szkoleniach, podczas wizyt na placach zabaw i rozmów z naszymi klientami. Pracujemy z tymi, którym bliskie jest nasze podejście, z tymi, którzy mówią podobnym językiem.

Świadczymy szeroki wachlarz profesjonalnych usług, wzorując się na zachodnich, sprawdzonych, dobrych praktykach i osadzamy je w polskiej rzeczywistości.

Staramy się ciągle podwyższać jakość naszych usług, poszerzać ofertę i wychodzić naprzeciw potrzebom naszych klientów. Terminowość, jakość, rzetelność i profesjonalizm to wartości, o które dbamy w szczególności.

 • CKPZ jest jednostką inspekcyjną działającą na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.
 • CKPZ jest wpisane do REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH pod numerem 2.14/00110/2017.
 • Dominik Berliński, założyciel CKPZ i Członek Zarządu, jako jedyny Polak należy grona certyfikowanych międzynarodowych inspektorów placów oraz sal zabaw RPII (Outdoor Annual Inspector i Indoor Annual Inspector). Więcej na ten temat tutaj: O RPII, Wykaz Inspektorów "Outdoor Annual" oraz Wykaz Inspektorów "Indoor Annual". Dominik Berliński jest także biegłym sądowym z dziedziny wyposażenia placów i sal zabaw, nadmuchiwanego sprzętu do zabaw, wyposażenia siłowni plenerowych, urządzeń dla użytkowników sprzętu rolkowego i innego sprzętu rekreacyjno-sportowego.
annual outdoor sannual indoor
 
Inspektorzy CKPZ przechodzą wewnętrzne szkolenia, ich wiedza jest na bieżącą uzupełniana i regularnie weryfikowana podczas wewnętrznych egzaminów i audytów. Inspektorzy CKPZ działają na terenie całej Polski. Świadczą usługi profesjonalne i bezstronne, a ich działania opierają się na Zasadach Etyki Zawodowej wdrożonych w naszej organizacji. 
 

Działalność w zakresie normalizacji:

  • CKPZ jest członkiem Komitetu Technicznego nr 2 ds. Sportu i Rekreacji w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, gdzie jest reprezentowane przez Dominika Berlińskiego. Aktywnie działamy w zakresie Normy PN-EN 1176.
  • Dominik Berliński jest także polskim ekspertem PKN w 2 grupach roboczych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN):
    • zajmującej się normą dla placów zabaw i sal zabaw EN 1176 (CEN/TC 136/SC1 "Playground equipement for children")
    • opracowującej wymagania dla inspektorów placów zabaw (CEN TC136/SC1/TG2 "Framework for inspectors")

 

Dane spółki:

Centrum Kontroli Placów Zabaw Sp. z o.o.
Plac Zgody 6A
05-820 Piastów
NIP: 534-248-80-36

REGON: 146312746

KRS: 0000434181

Wysokość kapitału zakładowego: 52 000,00 zł