ckpz new2015

Siłownie plenerowe, zwane także outdoor fitness, są coraz bardziej popularne. Doszło do tego, że siłownia plenerowa jest jedną z najbardziej pożądanych aktywności dostępnych publicznie i bez opłat.outdoor fitness1

Dotychczas w Polsce siłownie pod gołym niebem certyfikowano z reguły na normę od placów zabaw, czyli PN-EN 1176. Wynikało to z faktu, że w Europie nie było normy określającej wymagania dla urządzeń fitness. Sytuacja zmieniła się, gdy opublikowano niemiecką normę DIN 79000:2012-05. Jest to norma dla urządzeń outdoor fitness, która uwzględnia ich specyfikę i była podstawą do przygotowania normy PN-EN 16630:2015, która została opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny w dn. 10.06.2015 r.

Norma funkcjonuje na razie w języku angielskim, ale są prowadzone intensywne prace, również przy udziale CKPZ, by tłumaczenie na język polski pojawiło się jak najszybciej.

Warto zapoznać się z wymaganiami dla siłowni plenerowych montowanych "pod chmurką". Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleniowej i konsultacyjnej w tym zakresie.

Czytając wymagania dla siłowni plenerowych zawarte w normie PN-EN 16630:2015 od razu rzuca się w oczy, że ta norma zaleca jednoznaczne rozróżnienie pomiędzy wyposażeniem placów zabaw, które jest wykonywane według normy PN-EN 1176, a wyposażeniem outdoor fitness. Norma PN-EN 16630 określa przeznaczenie siłowni dla młodzieży i dorosłych, lub dla osób powyżej 1,4m wzrostu. Ponadto, w przypadku montażu sprzętu fitness przy placu zabaw, należy je odgrodzić.

Zalecenia dotyczą między innymi:

    • Ustawienia tablicy regulaminowej informującej, że siłownia jest przeznaczona dla użytkowników powyżej 1,4m wzrostu.
    • Oznakowania każdego urządzenia dokładnymi instrukcjami, także w formie obrazkowej.

outdoor fitness2

Siłownie plenerowe wg PN-EN 16630:2015 służą rozwojowi fizycznemu i psychicznemu. Jest to sprzęt rekreacyjny i nie powinien być traktowany jako sprzęt sportowy przeznaczony do profesjonalnego treningu. Dobrym przykładem na stosowanie tej zasady jest zakaz nachylenia ławeczek do ćwiczeń mięśni brzucha w taki sposób, aby użytkownik miał głowę skierowaną do dołu. To mogłoby powodować sytuację nazwaną ubezwłasnowolnieniem, kiedy to zmęczony ćwiczący nie daje rady podnieść się po raz ostatni do pozycji siedzącej, aby potem bezpiecznie opuścić urządzenie. To tylko jeden przykład z listy wielu sensownych wymogów nowej normy dla wyposażenia outdoor fitness.

Poza wymaganiami bezpieczeństwa dla siłowni pod gołym niebem zawartych w normach należy pamiętać o zapisach ustawy Prawo Budowlane, zgodnie z którym montaż wyposażenia outdoor fitness wymaga zgłoszenia w odpowiednim wydziale architektury.

Zapraszamy do współpracy w zakresie certyfikacji jednorazowej i do produkcji seryjnej. W zakresie naszych usług są także szkolenia oraz doradztwo i pomoc przy przygotowaniu dokumentacji wg PN-EN 16630:2015.