ckpz

Wytyczne lokalowe, sanitarne i bezpieczeństwa dla sal zabaw

Poradnik WSSE Poznan

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznania wydała poradnik zawierający wytyczne lokalowe, sanitarne i bezpieczeństwa dla osób chcących otworzyć sale zabaw, a także dla osób, które takie obiekty prowadzą. Poradnik zawiera wiele praktycznych informacji, o które pytają nas Państwo w rozmowach telefonicznych i mailach. Mamy nadzieję, że ta publikacja rozwieje wiele Państwa wątpliwości.

Zapraszamy do lektury!

 

 

 

 

Sale Zabaw i Dmuchańce

Właścicieli i producentów sal zabaw i dmuchańców obowiązują w szczególności normy:
  • PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
  • PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
  • PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne dotyczące instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.
  • PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw.
  • PN-EN 14960-1:2019-07 Nadmuchiwany sprzęt do zabawy. Część 1 - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
  • PN-EN 14960-2:2019-07 Nadmuchiwany sprzęt do zabawy. Część 2 - Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dla nadmuchiwanych odbijających poduch przeznaczonych do instalacji na stałe.

Wyżej wymienione normy są także podstawą do kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Handlową.

Właścicielom i producentom sal zabaw oferujemy:
  • ocenę zgodności z Normą i certyfikację sal zabaw w celu dopuszczenia do użytkowania (odbiory nowych i audyty istniejących sal zabaw),
  • przeprowadzanie kontroli funkcjonalnych i corocznych,
  • wdrożenia Systemu Kontroli Sali Zabaw - tzw. Dziennika Sali Zabaw; system pozwala w pełni spełnić wymogi Normy dotyczące zarządców sal zabaw odnośnie ich utrzymania i konserwacji,
  • szkolenia personelu w ramach Wdrożenia Systemu w zakresie przeprowadzania kontroli codziennych i funkcjonalnych oraz obsługi Dziennika Sali Zabaw - wydajemy "Certyfikaty Kompetencji Inspektora 1 i 2 stopnia". Norma wymaga, by przeglądy przeprowadzał wykwalifikowany personel.
  • szkolenia dotyczące wymogów Normy i innych praktycznych kwestii związanych z funkcjonowaniem sali zabaw.

 Jeśli chcesz zamówić odbiór lub przegląd sali zabaw, zadzwoń lub napisz: 22 300 16 60 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

O bezpieczeństwie w salach zabaw mówią: Dominik Berliński z Centrum Kontroli Placów Zabaw, Agnieszka Świątek - fizjoterapeuta i pedagog oraz Magdalena Gołdanowska - modelka i mama.

 

Sala zabaw jest bezpieczna, gdy:

JEST MĄDRZE ZAPROJEKTOWANA.
  • Zastosowano odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół poszczególnych części wyposażenia.
  • Zapewniono dobrą widoczność każdego punktu sali zabaw dla personelu (obsługi).
  • W każde miejsce konstrukcji zabawowej jest dostęp dla dorosłych. Jest niezbędny w czasie wypadku, bądź pożaru - pozwala dotrzeć ratownikowi i wyciągnąć poszkodowanego. Rodzicowi pozwala dotrzeć do zapłakanego lub zagubionego dziecka. Osoby sprzątające mogą dotrzeć do każdego miejsca, łącznie z odkurzaczem.
  • Na jej terenie znajduje się tablica regulaminowa z informacją m.in. o dopuszczalnej licznie użytkowników i zasadach jej użytkowania, a także odpowiednie miejsce na pozostawienie obuwia i odzieży.

sala zabaw

  • Apteczka i nożyczki (gotowe w razie nagłej potrzeby do przecięcia siatek konstrukcji) leżą zawsze w tym samym miejscu.
  • Uważnie zaplanowano oświetlenie, które powinno pomagać w nadzorze nad użytkownikami.
  • Na terenie sali nie sprzedaje się i nie podaje napojów lub posiłków w szklanych opakowaniach.
  • W przypadku urządzeń, gdzie wysokość upadku przekracza 60 cm, zapewniono nawierzchnię amortyzującą upadek, np. odpowiednie materace lub gąbki.
 
 
 
WYPOSAŻENIE POSIADA CERTYFIKATY LUB DEKLARACJE ZGODNOŚCI, A BEZPIECZEŃSTWO SALI ZABAW POTWIERDZONE PODCZAS ODBIORU LUB AUDYTU.
  • Właściciele sal  zabaw powinni nabywać wyłącznie wyposażenie zgodne z normą PN-EN 1176 i PN-EN 14960. Zgodność powinna być potwierdzona Certyfikatem lub Deklaracją Zgodności.
  • W zakresie normy PN-EN 1176 sal zabaw dotyczą części 1, 3 oraz 10.
  • Certyfikaty lub atesty na materiały, czy elementy konstrukcji zabawowej nie świadczą o bezpieczeństwie. Każda tego typu konstrukcja jako całość  powinna posiadać potwierdzenie zgodności z Normą. ozg sz
  • Tę zgodność potwierdza się po ukończonym montażu (tzw. kontrola pomontażowa). Wykonuje ją osoba kompetentna w zakresie Norm, posługująca się specjalistycznymi próbnikami. Wykonuje sprawdzenie wszystkich elementów sali zabaw. Kontrola pozwala zweryfikować bezpieczeństwo i wykryć ewentualne błędy konstrukcyjne lub powstałe w trakcie montażu (np. siatki zabezpieczające nie są dobrze naciągnięte, końcówki lin strzępią się, nie zapewniono odpowiednich zabezpieczeń przed upadkiem lub amortyzacji, itp.).
  • Uwaga! Na terenie sal zabaw często spotyka się plastikowe zjeżdzalnie dla młodszych dzieci, oznaczone znakiem CE. Nie powinny one być używane w salach zabaw, bo zgodnie z przeznaczeniem nadają się wyłącznie do użytku domowego i nie powinny być montowane w miejscach publicznych. Wyjątek stanowią plastikowe domki, do których dzieci mogą wejść, ale nie mogą wejść na konstrukcję (nie przenoszące ciężaru dziecka) - tego typu zabawki aktywizujące są dozwolone.wyposazenie zle 71 8 mwyposazenie dobrze EN71 m
 • W salach zabaw nie umieszczamy także wolnostojących trampolin ogrodowych! Podlegają one pod normę PN-EN 71-14:2019-03 "Bezpieczeństwo zabawek - Część 14: Trampoliny do użytku domowego", z zakresu której wyłączono m.in. trampoliny stosowane na publicznych placach zabaw.
 • Starsze sale zabaw, o ile nie były nigdy poddane profesjonalnej ocenie zgodności z Normą, także powinny przejść taki audyt, i w razie potrzeby - modernizację.
 • Jeśli kontrukcja sali zabaw była demontowana i przenoszona w inne miejsce, po zakończonym montażu także powinno się przeprowadzić kontrolę pomontażową.
 • Kliknij po WIĘCEJ informacji...

Sale zabaw a przepisy przeciwpożarowe

 

Art przeglad pozarnW numerze 6/2013 Przeglądu Pożarniczego ukazał się artykuł Dominika Berlińskiego nt. bezpieczeństwa w salach zabaw z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

A w nim m. in. o regulacjach prawnych, materiałach, które można stosować do budowy sal zabaw, prawidłowym oznakowaniu i drogach ewakuacji. 

Zapraszamy do lektury!

Attachments:
Download this file (SaleZabaw_Przegl_Pozar_2013_oryginal.pdf)Artykuł w Przeglądzie Pożarniczym[ ]3596 kB