ckpz

PLAC ZABAW to miejsce przeznaczone do rekreacji dzieci, w którego skład wchodzi wyposażenie i nawierzchnia zdefiniowane w PN-EN 1176 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie” i/lub PN-EN 14960 „Nadmuchiwany sprzęt do zabawy”.

place zabawOprócz urządzeń do placu zabaw należą także miedzy innymi:

    • wyposażenie dodatkowe, jak ławki, tablica regulaminowa, kosze na śmieci, oświetlenie
    • zieleń
    • ogrodzenie zamontowane w jego bezpośrednim sąsiedztwie

Plac zabaw to także sala zabaw, czyli wewnętrzny plac zabaw. Cały sprzęt będący wyposażeniem sal zabaw także powinien być zgodny z PN-EN 1176 i PN-EN 14960 (tzw. dmuchańce). Nie powinno się umieszczać na ich terenie plastikowych zabawek aktywizujących podlegających normie PN-EN 71-8, oznaczonych znakiem CE - plastikowych zjeżdżalni i domków, na które można wejść.

Publiczny plac zabaw to taki, który znajduje się w miejscu publicznym, czyli na terenie parku, skweru, na terenie należącym do miasta, gminy, szkoły, przedszkola, restauracji, pensjonatu, wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Również tzw. zamknięte osiedla traktowane są jako miejsca publiczne, zatem powinny na nich znajdować się place zabaw zgodne z normą PN-EN 1176.

W kontekście placów zabaw często pojawia się norma PN-EN 1177. Dotyczy ona metod badania amortyzujących nawierzchni syntetycznych. Nie dotyczy tzw. nawierzchni naturalnych (piasku, żwiru, kory), o których mówi norma PN-EN 1176-1 i wskazuje ich konkretne frakcje.