ckpz

Piasek na place zabaw

Piasek na place zabawZarówno piasek stosowany do piaskownic, jak również piaskowa nawierzchnia placu zabaw, powinny być wolne od elementów chorobotwórczych. Zwłaszcza zanieczyszczona piaskownica może powodować groźne zachorowania odzwierzęce, takie jak toksoplazmoza i toksokaroza.

W maju 2007 r. otrzymaliśmy list z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w którym zaleca się w ciągu roku dwukrotną wymianę piasku w piaskownicach oraz ogradzanie placów zabaw w celu zapobiegania zanieczyszczeniom odzwierzęcym. W opinii Sanepidu piasek rzeczny nie nadaje się do stosowania na placach zabaw właśnie ze względu na jego wątpliwą czystość. Wg CKPZ do piaskownic najlepiej stosować piasek kopany, z niskim wskaźnikiem cząstek iłowych, które w mogą brudzić ubranie.

Piasek a certyfikaty?

Wbrew panującej powszechnie opinii, piasek do piaskownic nie musi posiadać żadnych specjalnych certyfikatów, ani atestów. Norma mówi jedynie o tym, by piasek używany w strefach bezpieczeństwa urządzeń, służący do amortyzowania upadku z wysokości, miał odpowiednią grubość ziarna (więcej na ten temat tutaj, pkt. 8). W przypadku piaskownic takiego wymogu nie ma.

Na nawierzchnię amortyzującą piasek lub żwirek

Nowa norma PN-EN 1176-1:2017-12 wskazuje, że jako nawierzchnię amortyzującą bez badania można stosować piasek lub żwirek o frakcji 0,25-8mm. W Polsce dostępny jest prawie wyłącznie piasek o frakcji 0-2mm, czyli posiadający drobinki pyłowe i iłowe, które powodują jego sklejanie się i zbijanie, co w konsekwencji powoduje pogorszenie właściwości amortyzujących. Dlatego też zachęcamy, aby na placach zabaw jako nawierzchnię amortyzującą projektować i wykonywać nawierzchnię ze żwirku płukanego o frakcji do 8mm. To kruszywo jest już znacznie popularniejsze i produkuje się je właśnie przez wypłukanie piasku frakcji 0-2mm.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z materiałami dotyczącymi higieny na placach zabaw przedstawionymi przez pracowników naukowych Instytutu Parazytologii PAN, dr Annę Borecką i prof. Jakuba Gawora podczas sympozjum "Przez rekreację do integracji", które odbyło się w Sosnowcu w dn. 4-5.06.2013 r. podczas targów PLAC ZABAW.

 

Dominik Berliński wraz z przedstawicielem Sanepidu mówią w programie "Pytanie na Śniadanie" o bezpieczeństwie w piaskownicach. Bezpieczne piaskownice wymagają odpowiednio częstej wymiany piasku.

 

Dominik Berliński mówi w programie "Dzień Dobry TVN" o bezpieczeństwie na placu zabaw i czystości piaskownic.