ckpz

Kontrola pomontażowa powinna być przeprowadzona przez specjalistę na każdym nowym placu zabaw przed oddaniem go do użytku. Dotyczy to także sal zabaw, które podlegają pod tę samą Normę PN-EN 1176. Nowy plac zabaw to także plac po modernizacji lub ponownym montażu w nowej lokalizacji.

Zapis w PN-EN 1176-7:2009 w pkt. 5.3 brzmi: "Po zakończonej instalacji nowego placu zabaw zaleca się kontrolę pomontażową wykonaną przez osobę kompetentną, w celu oceny zgodności z odpowiednią(-imi) częścią(-ami) EN 1176".
 

  • Wynika z tego, że mimo zakupu urządzeń posiadających Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności plac zabaw lub sala zabaw nie będzie zgodna z normą, dopóki nie zostanie poddana profesjonalnej ocenie przez specjalistę w zakresie Normy.

    ozg5

  • Kontrola pomontażowa jest przeprowadzana z użyciem specjalistycznych próbników i innych narzędzi, i polega na sprawdzeniu wszytkich elementów placu zabaw i nawierzchni, a także dokumentacji przekazanej przez wykonawcę.
  • Kontrola okazuje się zazwyczaj bardzo przydatna z punktu widzenia inwestora - często ujawnia nieprawidłowości wynikających z wadliwego lub pośpiesznie przeprowadzonego montażu, albo z błędów powstałych na etapie produkcji (często, np. z powodu oszczędności, w procesie produkcji wprowadzane są zmiany technologiczne lub konstrukcyjne w stosunku do założeń certyfikatu). Spotykamy się również z montażem innych pod względem rodzaju, bądź technologii urządzeń lub nawierzchni w stosunku do projektu (np. tańsza sklejka zamiast płyty HDPE, grubość nawierzchni syntetycznej jest zbyt mała w stosunków do wysokości swobodnego upadku i przedstawionych certyfikatów itp.).ozg9
  • Bardzo często spotykamy się także z błędami w dokumentacji, których inwestor nie jest w stanie sam zauważyć - np. certyfikaty dotyczą innych urzadzeń lub innych elementów, niż zamontowano na placu zabaw; zastosowano inną nawierzchnię, niż sugeruje dokumentacja; instrukcje nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, itp.
  • Kontrola pomontażowa pozwala wykryć nieprawidłowości i domagać się ich naprawienia jeszcze przed dokonaniem odbioru i zapłatą za wadliwy produkt. Często inwestor posiada zbyt małą wiedzę, by zauważyć nieprawidłowości, których naprawienia potem nie daje się już wyegzekwować. Warto zatem zaprosić do udziału w odbiorze placu zabaw specjalistę.
 
CKPZ wykonuje profesjonalne kontrole pomontażowe placów i sal zabaw na terenie całej Polski. W razie wykrycia nieprawidłowości przekazujemy szczegółową informację na ich temat i zalecenia dotyczące ich usunięcia. Dla obiektów, które pomyślnie przejdą odbiór, wystawiamy Certyfikaty z Inspekcji.
ozg3

ozg7