ckpz new2015

Kontrola pomontażowa powinna być przeprowadzona przez specjalistę na każdym nowym placu zabaw przed oddaniem go do użytku. Dotyczy to także sal zabaw, które podlegają pod tę samą Normę PN-EN 1176. Nowy plac zabaw to także plac po modernizacji lub ponownym montażu w nowej lokalizacji.

Zapis w PN-EN 1176-7:2009 w pkt. 5.3 brzmi: "Po zakończonej instalacji nowego placu zabaw zaleca się kontrolę pomontażową wykonaną przez osobę kompetentną, w celu oceny zgodności z odpowiednią(-imi) częścią(-ami) EN 1176"

   • Wynika z tego, że mimo zakupu urządzeń posiadających Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności plac zabaw lub sala zabaw nie będzie zgodna z normą, dopóki nie zostanie poddana profesjonalnej ocenie przez specjalistę w zakresie Normy.
   • Kontrola pomontażowa jest przeprowadzana z użyciem specjalistycznych próbników i innych narzędzi, i polega na sprawdzeniu wszytkich elementów placu zabaw i nawierzchni, a także dokumentacji przekazanej przez wykonawcę.
   • Kontrola okazuje się zazwyczaj bardzo przydatna z punktu widzenia inwestora - często ujawnia nieprawidłowości wynikających z wadliwego lub pośpiesznie przeprowadzonego montażu, albo z błędów powstałych na etapie produkcji (często, np. z powodu oszczędności, w procesie produkcji wprowadzane są zmiany technologiczne lub konstrukcyjne w stosunku do założeń certyfikatu). Spotykamy się również z montażem innych pod względem rodzaju, bądź technologii urządzeń lub nawierzchni w stosunku do projektu (np. tańsza sklejka zamiast płyty HDPE, grubość nawierzchni syntetycznej jest zbyt mała w stosunków do wysokości swobodnego upadku i przedstawionych certyfikatów itp.).
   • Bardzo często spotykamy się także z błędami w dokumentacji, których inwestor nie jest w stanie sam zauważyć - np. certyfikaty dotyczą innych urzadzeń lub innych elementów, niż zamontowano na placu zabaw; zastosowano inną nawierzchnię, niż sugeruje dokumentacja; instrukcje nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, itp.
   • Kontrola pomontażowa pozwala wykryć nieprawidłowości i domagać się ich naprawienia jeszcze przed dokonaniem odbioru i zapłatą za wadliwy produkt. Często inwestor posiada zbyt małą wiedzę, by zauważyć nieprawidłowości, których naprawienia potem nie daje się już wyegzekwować. Warto zatem zaprosić do udziału w odbiorze placu zabaw specjalistę.
   CKPZ wykonuje profesjonalne kontrole pomontażowe placów i sal zabaw na terenie całej Polski. W razie wykrycia nieprawidłowości przekazujemy szczegółową informację na ich temat i zalecenia dotyczące ich usunięcia. Dla obiektów, które pomyślnie przejdą odbiór, wystawiamy Certyfikaty z Inspekcji.

ozg9ozg3ozg5ozg1ozg7