ckpz

Dla właścicieli

Dla właścicieli placów zabaw i sal zabaw

Publiczne place zabaw to takie, których właścicielami są m.in. urzędy miast, gmin, szkoły, przedszkola, a także spółdzielnie i wspólnoty  mieszkaniowe (dotyczy to także tzw. zamkniętych osiedli), hotele i pensjonaty.

Publiczny plac zabaw jest bezpieczny, gdy spełnia wymogi normy PN-EN 1176.

 

Zgodnie z częścią 7. tej normy, która dotyczy instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji wyposażenia placu zabaw:

"Po ukończeniu budowy nowego placu zabaw lub po dokonaniu istotnych modyfikacji w wyposażeniu lub nawierzchni powinna być przeprowadzona przez osobę kompetentną kontrola pomontażowa w celu oceny ogólnego poziomu bezpieczeństwa."
oraz
"Coroczna kontrola główna lub kontrola pomontażowa powinna być jest przeprowadzana przez osobę niezależną, tj. osobę kompetentną, która nie była bezpośrednio zaangażowana w montaż i nie jest odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze lub wydatki (patrz kodeks postępowania w CEN/TR 17207:2018)."

Wynika z tego, że plac zabaw nie będzie zgodny z normą, dopóki nie zostanie poddany profesjonalnej ocenie przed oddaniem go do użytku. Oznacza to, że zakup urządzeń posiadających Certyfikat nie jest warunkiem wystarczającym zapewniającym bezpieczeństwo na placu zabaw. Co więcej, z naszego doświadczenia wynika, że w polskich warunkach bardzo często urządzenia posiadające certyfikaty nie są w rzeczywistości zgodne z Normą. Dlatego warto ten fakt zweryfikować, najlepiej jeszcze przed przyjęciem faktury od Wykonawcy placu.

Wynikiem wspomnianej w normie kontroli, zgodnie z systemem oceny zgodności, powinno być Sprawozdanie, Certyfikat lub Świadectwo Zgodności, które potwierdzą zgodność z normą i co za tym idzie - bezpieczeństwo placu zabaw. Pozwala to wykluczyć  konstrukcyjne niezgodności z normą oraz błędy popełniane przy montażu w zakresie konstrukcji urządzeń lub miejsca ich ustawienia na placu zabaw.
Szczegóły można znaleźć w zakładce Odbiory i Certyfikaty lub pod telefonem 22 300 16 60.

Dla bezpieczeństwa dzieci powinno się przeprowadzić także ocenę zgodności nie tylko nowych, ale także starszych placów zabaw. Bez tego nie będziemy pewni, czy dany obiekt rzeczywiście spełnia wymogi normy.

Uwaga! Norma PN-EN 71-8 oraz certyfikaty potwierdzające zgodność z tą normą, a także oznaczenie znakiem CE nie mogą być odniesieniem dla publicznych placów zabaw. Dotyczą jedynie urządzeń przeznaczonych do przydomowych, prywatnych ogródków.
  • Inny zapis części 7. normy PN-EN 1176 mówi, że właściciel placu zabaw powinien zapewnić właściwy System Kontroli, zwany także systemem zarządzania, określającym zasady sprawdzania, utrzymania i konserwacji placu zabaw.
  • Właściciel ma także obowiązek zadbać o przeprowadzanie na placu zabaw trzech rodzajów przeglądów.
  • Więcej informacji na temat wdrożenia Systemu Kontroli (Dziennika Placu lub Sali Zabaw) znajduje się w zakładce Dzienniki Kontroli
  • Centrum Kontroli Placów Zabaw stworzyło autorski System Kontroli Placu Zabaw, który cieszy się dużą popularnością wśród właścicieli placów i sal zabaw.

Regulamin placu zabaw

Centrum Kontroli Placów Zabaw prowadzi sprzedaż regulaminów na place zabaw.

regulamin e papierosy

 

Specyfikacja:

  • rozmiar 400x600 mm
  • podkład: płyta dibond grubości 3 mm
  • Deklaracja Zgodności z normą PN-EN 1176-7:2020-09
  • spełnia wymagania polskiego prawa
  • uwzględnia zasady dobrych praktyk
  • czas dostawy: do 7 dni roboczych.

Na tablicy należy uzupełnić informację o numerze telefonu do powiadomienia o usterkach oraz podać adres placu zabaw.

Tablicę należy przytwierdzić na stałe do płaskiej powierzchni.

Cena: 189,00 zł netto / 232,47 zł brutto za pierwszą sztukę

Za każdą następną sztukę zapłacisz tylko 149,00 zł netto / 183,27 zł brutto.

Przy zamówieniu 5 regulaminów szósty otrzymacie Państwo gratis!

Kontakt w sprawie oferty: tel. 22 300 16 60, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.