ckpz

Informujemy o istotnej z punktu widzenia właścicieli placów zabaw zmianie, która wynika z aktualizacji Normy PN-EN 1176-7:2020-09:
Coroczna kontrola główna (...) powinna być przeprowadzana przez osobę niezależną, tj. osobę kompetentną, która nie była bezpośrednio zaangażowana w montaż i nie jest odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze lub wydatki na plac zabaw.
W przypadku zarządców dużej ilości obiektów może to wymuszać zmianę podejścia do organizacji przeglądów okresowych.
Do tej pory wykonywanie kontroli rocznych często zlecano tej samej firmie, która wykonywała inne, częstsze, kontrole okresowe, a także naprawy i konserwację. Zdarzało się również, że wcześniej ta sama firma montowała ten plac zabaw. Obecnie taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. W normie postawiono na dużą niezależność inspektora wykonującego kontrolę coroczną, podkreślając równocześnie konieczność znajomości przez niego Normy PN-EN 1176.