ckpz

Na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://sklep.pkn.pl/) już dostępne wszystkie polskie tłumaczenia aktualnych części normy PN-EN 1176, czyli:
 
- PN-EN 1176-1:2017-12
- PN-EN 1176-2+AC:2020-01
- PN-EN 1176-3:2017-12
- PN-EN 1176-4+AC:2019-03
        - PN-EN 1176-5:2020-03 (najnowsze!)
- PN-EN 1176-6+AC:2019-03
- PN-EN 1176-7:2020-09 (najnowsze!)
- PN-EN 1176-10:2009 (bez zmian)
- PN-EN 1176-11:2014-11
 
Tłumaczenie części 5. oraz 7. zostało wykonane przez Dominika Berlińskiego, założyciela i głównego eksperta Centrum Kontroli Placów Zabaw i po zatwierdzeniu przez Polski Komitet Normalizacyjny, opublikowane jako oficjalna, obowiązująca wersja tych dokumentów.
Wszystkie normy w Polsce są sprzedawane wyłącznie przez Polski Komitet Normalizacyjny.