ckpz new

Szkolenie z wymogów Normy PN-EN 1176:2009 - place zabaw

 

  • Adresaci: producenci, projektanci, ekipy montażowe, dystrybutorzy placów zabaw.
  • Zakres wiedzy: szczegółowe informacje z zakresu części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 11 Normy PN-EN 1176:2009, wiele konkretnych przykładów podczas szkolenia teoretycznego oraz praktyka na placu zabaw w zakresie badania zgodności z Normą urządzeń.
  • Czas trwania: 8-9 godzin z przerwami.
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
  • Prowadzi: Dominik Berliński

 

PLAN SZKOLENIA - place zabaw:


  • Prezentacja multimedialna - szczegółowe zapisy Normy PN-EN 1176:2009 w zakresie:
   • dokumentacjipróbniki foto s
   • oznaczania urządzeń
   • wymagań dla materiałów
   • wymogów dla urządzeń łatwodostępnych
   • zabezpieczeń przed upadkiem
   • niebezpieczeństw zranieniem i zmiażdżeniem
   • zakleszczeń (włącznie z metodami badań)
   • wymogów dla miejsc dostępu
   • wymogów dla kotwienia
   • wybranych zagadnień z Normy dotyczących specyficznych dla placów zabaw typów wyposażenia - dot. części 2, 3, 4, 5, 6 i 11 Normy PN-EN 1176:2009.
  • Wymagania dla wyposażenia dodatkowego: ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie itp.
  • Przykłady niezgodności z Normą na placach zabaw – dokumentacja fotograficzna.
  • Główne błędy spotykane podczas montażu urządzeń na place zabaw.
  • Część praktyczna na placu zabaw - badanie urządzeń.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / tel. 22 300 16 60.