ckpz new2015

Dzienniki Kontroli

Typ usługi: Wdrożenie Systemu Kontroli Placu Zabaw lub Sali Zabawkora playground fun 2

Dla kogo:

    • właścicieli i zarządców placów zabaw,
    • właścicieli i zarządców sal zabaw.

 

Opis:

Centrum Kontroli Placów Zabaw opracowało autorski System Kontroli Placu Zabaw. Wdrożenie takiego Systemu jest wymagane przez Normę PN-EN 1176:2009, jednak norma nie daje konkretnego wzoru, jak należy to zrobić. Nasz system stworzyliśmy w 2006 roku, by ułatwić właścicielom spełnienie tego wymogu Normy. W 2008 roku został on umieszczony w Poradniku dla właścicieli i zarządców placów zabaw wydanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od tej pory został przez nas zmodyfikowany i lepiej dostosowany do Państwa potrzeb.
Dzięki Systemowi Kontroli Placu Zabaw można we własnym zakresie i w łatwy sposób przeprowadzać oględziny okresowe (kontrole co 1 - 7 dni) i prowadzić prawidłowe zapisy związane z funkcjonowaniem placu zabaw. Czynności te są wymagane przez Normę.

Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy współpracuje z CKPZ już od 2007 roku, kiedy to Centrum wdrożyło w naszych 37 placówkach System Kontroli Placów Zabaw. Dzięki wciąż działającemu systemowi wiemy, że bezpieczeństwo naszych malutkich podopiecznych jest stale doskonalone. Usterki wynikające z ciągłej eksploatacji są szybko wykrywane i podejmujemy działania naprawcze. W oparciu o dotychczasową współpracę mogę polecić Centrum Kontroli Placów Zabaw jako solidnego i rzeczowego partnera.

Anna Gołębiewska, Główny Specjalista ds Merytorycznych w Zespole Żłobków m.st. Warszawy

Usługa obejmuje:

 • Rejestrację przez inspektora CKPZ placu/sali zabaw i urządzeń, które się na nim znajdują (wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej urządzeń).
 • Szkolenie dla maks. 3 osób z obsługi Dziennika Placu/Sali Zabaw.
  Czas trwania szkolenia: 1,5-2h.
  Podczas teoretyczno-praktycznego szkolenia pokazujemy, jak prowadzić prawidłowe zapisy w Dzienniku oraz jak przeprowadzać oględziny okresowe.
 • Przekazanie Dziennika Placu/Sali Zabaw w formie segregatora, służącego do samodzielnego zarządzania placem/salą zabaw zgodnie z wymogami Normy.
 • Przeprowadzenie egzaminu dla Kandydatów na Inspektora 1°.
  Egzamin polega na rozwiązaniu testu wyboru (egzamin teoretyczny) oraz wykonaniu kontroli placu/sali zabaw (egzamin praktyczny), w zakresie wymaganym dla Inspektora 1°. Egzamin trwa ok. 30 min i jest przeprowadzany po szkoleniu. Warunki certyfikacji są określone w „Programie Certyfikacji Inspektorów".
 • Wystawienie ważnych przez 3 lata „Certyfikatów Inspektora 1º" potwierdzających kompetencje osób odpowiedzialnych za plac/salę zabaw w zakresie obsługi Dziennika i wykonywania oględzin okresowych.

Więcej informacji pod tel. 22 300 16 60 lub przez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.